INFORMACE + OBJEDNÁVKY: +420 515 546 586
0 Kč

Máte 0 produktů v košíku

Vše o nákupu

Úvodní info + cena

PROVOZOVNA LED PLANET NA ULICI PROVAZNÍKOVA 40,BRNO je z technických důvodů ZAVŘENA.

Momentálně je uzavřen i internetový obchod www.ledplanet.cz z důvodu REKONSTRUKCE A AKTUALIZACE.

Děkujeme za pochopení
LP team

V případě dotazu, nebo reklamace nás neváhejte kontaktovat: info@ledplanet.cz

_VICE

Doklady - záruční list, záruční lhůty a reklamační řád

Záruční list/nebo faktura za zboží  bývá součástí dodaného zboží. Pokud není, je záruční lhůta daná daňovým dokladem nebo je zákonná. Daňový doklad bude zaslán po převzetí zboží nejpozději do 14-ti dnů, pokud nebyl součástí dodaného zboží. V případě, že máte nepotvrzený záruční list z naší strany, zašlete nám jej k potvrzení.

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce. 

Kupující je v případě reklamace povinen písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. V takovém oznámení prosíme co nejpodrobněji popsat důvod reklamace. My Vás pak do pěti pracovních dnů budeme informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony, zejména pak Zákonem na ochranu spotřebitele.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu ledplanet.cz
prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze pro potřebu internetového obchodu ledplanet.cz pro urychlení a zjednodušení vyřizovaných objednávek a daňových dokladů. 

Při nakládání s osobními daty se společnost Mazar s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník svojí registrací dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Doprava a převzetí zboží

Poštovné zdarma - při objednávce nad 3000,- Kč neúčtujeme dopravu po České Republice !

Účtujeme pouze doběrečné 40,- Kč v případě, že zvolíte platbu na dobírku.

Ostatní druhy zásilek, s nižší cenou, než stanovený minimální limit 3000,- Kč pro dopravu zdarma po ČR, podléhají platnému ceníku přepravních společností, která Vám zásilku doručí.

Objednané zboží je dodáno na adresu a číslo popisné, které zadal zákazník - odběratel. Zboží je rozváženo prostřednictvím rozvážkové služby. Řidič nemá povinnost stěhovat zásilky až do domů nebo bytů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Objednané zboží rozvážíme po území České a Slovenské republiky, Německa, Rakouska, Belgie, Holandska, Lucemburska, Itálie, Francie, Dánska, Polska, Slovinska (do ostatních zemí, dle domluvy).

Zboží, které Vám bude dodáno ve viditelně poškozeném obalu zásadně nepřebírejte a vraťte jej přepravci a do přepravního listu vyznačte důvod nepřevzetí - "poškozená zásilka". Okamžitě zařídíme dodání náhradního nepoškozeného zboží a to zdarma. Upozorňujeme Vás, že převzetím zboží ( tj. podpisem přepravního listu ) na sebe přebíráte riziko za poškozené zboží při přepravě a nebude tedy možno následně z tohoto důvodu zboží reklamovat. Proto pečlivě před převzetím zásilky velmi důkladně zkontrolujte úplnost a celistvost přepravního obalu, pak teprve zboží přeberte. V případě nepřevzetí zboží z důvodu poškození při přepravě Vám nebudou účtovány žádné dodatečné náklady.

Dále nejpozději do 24 hodin po převzetí zásilky zboží rozbalte  a proveďte kontrolu zásilky po rozbalení. V případě, že bude zboží neúplné nebo budou chybět některé části ihned nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Po této době již není možné reklamaci poškozené nebo neúplné zásilky uznat. Vady a funkčnosti jsou řešeny v souladu se záručním listem. 

Dodací lhůty

Dodací lhůta je závislá na výběru zboží a způsobu úhrady. Pokud je zboží skladem a bude zasíláno na dobírku nebo bude vyzvednuto osobně v prodejně nebo skladě  je zakázka vyřízena do 24-48 hodin.

Pokud bude zboží uhrazeno bankovním převodem bude Vám zboží doručeno do 24-48 hodin, ale od připsání platby na náš účet. 

Pokud nebude zboží skladem nebo se jedná o zboží na objednávku, budeme Vás obratem informovat o přibližném termínu dodání. 

Vyřízení do 24-48 hodin neznamená, že bude zboží dodáno do 24-48 hodin na Vaši adresu, ale že bude Vaše objednávka vyřízena a předána k expedici ze skladu.

Storno a rušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy - vrácení zboží (bez udání důvodu)

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek: 

  • zboží nesmí být použito 
  • zboží musí být v originálním obalu a kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.) 
  • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno 
  • společně s vráceným zbožím je třeba zaslat také originál daňového dokladu, tj. fakturu společně s dodacím listem 
  • poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno 
  • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata !!! 


V případě, že kupující odmítne převzetí zboží nebo stornuje objednávku již po odeslání zboží i přes to, že byl mezi kupujícím a prodávajícím dohodnut termín dodání, může prodávající - provozovatel internetového obchodu MAZARs.r.o. požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s dopravou ke kupujícímu a zpět na sklad.

Postup stornování kupní smlouvy :

Zašlete nám písemnou formou dopis na naši adresu s žádostí o jednostranné odstoupení od smlouvy č. objednávky a požadavkem o vrácení uhrazené částky za zboží na adresu nebo převodem na účet-číslo.

Zboží doručte na uvedenou adresu, zboží neposílejte na dobírku - nemůže být z naší strany převzato !!! 

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám plnou kupní cenu zašleme složenkou na udanou adresu nebo převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží. 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 

Zrušení objednávky ze strany prodejce

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech: 

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává 
  • změnila se výrazným způsobem cena 

V případě, že by taková situace skutečně nastala, se zavazujeme, že Vás budeme neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, a následně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky, ...). 

Pokud jste již za objednané zboží zálohově zaplatili převodem, budou peníze převedeny zpět na Váš účet do tří pracovních dnů.